Pojašnjavajući odluku Federalne vlade o početku radova na obnovi jednog od ključnih tunela na magistralnoj cesti Sarajevo - Mostar Pravdić je kazao da je posebna studija pokazala da bi privremeno alternativno rješenje odvijanja prometa koštalo oko 8 miliona KM, da bi uključivalo velike uspone i da se u takvim uvjetima teški promet ne bi mogao odvijati. Zbog svega toga i naprijed pojašnjenih razloga, odlučeno je da se krene u rekonstrukciju prema postojećem ugovoru.

Javno poduzeće Ceste je početkom ove sedmice održalo sastanak sa izvođačem radova, projektantima i nadzorom gdje je zaključeno da će u narednih 10 dana izvođač radova podnijeti zahtjev za početak radova, nakon čega će ići mobilizacija gradilišta, a da će od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija tražiti odobrenje za izmjenu režima prometa.

- Prema postojećem ugovoru, te s obzirom na to da nemamo opciju nikakvog obilaska, za vrijeme rekonstrukcije tunela predviđeno je da se sav promet odvija naizmjenično jednom saobraćajnom trakom - ističe Pravdić.

VEZANI TEKST - Asocijacija poduzetnika Hercegovine: Rekonstrukciju tunela Crnaja treba odgoditi i preispitati takav koncept 

U jeku građevinske i turističke sezone, urađena je simulacija radova sa regulacijom prometa i odvijanja jednom saobraćajnom trakom, uključujući nakupljanje i propuštanje vozila. Promatran je period od 7 do 13 sati kada je mjeren promet koji je naizmjenično propuštan kroz tunel uz pomoć semafora.

- Simulacija je pokazala da ukoliko neka vozila budu čekala na drugi interval, ukupno čekanje može iznositi 18 minuta. Ako bi se desilo da se promet nakuplja na nekom drugom mjestu, pa posljedično tome dođe do nakupljanja i na tunelu, naša pretpostavka na osnovu simulacije je da maksimalno čekanje ne bi trebalo premašivati dužinu tri intervala, odnosno ukupno 30 minuta - pojašnjava direktor Cesta FBiH.

Što se tiče alternativnih pravaca, mogu se koristiti druge magistralne ceste, od Lašve do Nević Polje preko Bugojna, Kupresa, Tomislavgrada do Mostara. Također cestom M 16.4 Jablanica - Bugojno njime mogu prometovati vozila maksimalne nosivosti do 7,5 t, a tu je i pravac Sarajevo - Foča - Trebinje.

Radovi na rekonstrukciji tunela Crnaja bi trebali započeti do kraja septembra odnosno kada se pribave saglasnosti za izmjenu režima prometa. Prvo će se početi sa radovima na lijevoj strani tunela, pravac Sarajevo - Mostar, uz primjenu izmjenjenog režima prometa naizmjenično jednom saobraćajnom trakom kroz tunel.

Završetak prve faze je planiran do januara 2021. godine. U drugoj fazi će se promet prebaciti na dio koji će biti završen i asfaltiran u prvoj fazi tj. lijeva strana u pravcu Sarajevo - Mostar , kako bi se izvodili radovi na desnoj  strani u pravcu Mostara. Završetak te faze skupa za zidovima koji su visoki 2,5 metra u tunelu, skupa sa podnožnim svodom kolektorom hidroizolacijom, planiran je u maju sljedeće godine kako bi tokom ljetnog perioda građevinske i turističke sezone, pa sve do septembra, promet bio pušten dvosmjerno kroz tunel. U septembru bi radovi ponovo započeli, bila bi završena hidroizolacija u svodu tunela, torkret beton, osvjetljenje i asfalterski radovi, kako bi se, zaključno sa zimom, ovaj projekat trebao okončati. Potrebno je napomenuti da je ugovor potpisan 18.6.2019. godina sa JV u sastavu HP Investing d.o.o. Mostar i Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo koji su trenutno među najboljim kompanijama za radove na tunelima u našem okruženju tako da  Cestama FBiH ne očekuju nikakve propuste niti probleme od strane izvođača.

- S obzirom na to da je tunel rađen 50-ih godina proslog stoljeća i da je njegovo stanje takvo da je rekonstrukcija neophodna radi sigurnosti svih učesnika u prometu, još jedanput apeliramo na sve učesnike u prometu na maksimalno strpljenje. JP Ceste će, skupa sa izvođačem, poduzeti sve što je u našoj mogućnosti da se radovi što prije i što kvalitetnije završe. Režim prometa će biti takav da će izvođač tražiti da se naizmjenični promet odvija od pet sati ujutro do ponoći s tim da će, osim semafora, biti prisutni i radnici zaduženi za manualno preusmjerenje. Od ponoći do 5 sati ujutro predviđa se totalna obustava prometa izuzev vozila hitne pomoći koje bi u pratnji izvođača bili pušteni kroz tunel. Nadamo se da će se ova naša predviđanja ostvariti i da ćemo svi skupa završiti ovaj jako zahtjevan projekat čime ćemo svim učesnicima u prometu ponuditi veću sigurnost u prometu na magistralnom pravcu Sarajevo - Mostar - zaključuje Pravdić.