Apelaciono vijeće Suda BiH je, dana 22.11.2019. godine, donijelo rješenje u predmetu Zhang Jiaofen kojim je uvažena žalba braniteljice optužene Zhang Jiaofen, pa je prvostepena presuda Suda BiH od 22.7.2019. godine ukinuta u osuđujućem dijelu, te je u tom dijelu određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH. U oslobađajućem, nepobijanom dijelu prvostepena presuda ostala je neizmijenjena, saopćeno je iz Suda BiH. 

Prvostepenom presudom Suda BiH od 22.7.2019. godine optužena Zhang Jiaofen oglašena je krivom da je radnjama opisanim u osuđujućem dijelu presude počinila krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), te je za to djelo osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina. Istom presudom optužena Zhang Jiaofen oslobođena je optužbe da je radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke presude počinila krivično djelo porezna utaja iz člana 210. stav 4. KZ BiH, u vezi sa članom 54. KZ BiH. Optužena pravna osoba "Zhang“ d.o.o. Sarajevo oslobođena je optužbe da je počinila krivično djelo porezna utaja iz člana 210. stav 4. KZ BiH, u vezi sa članom 124. stav a) i c) KZ BiH.