Za učenike od drugog do osmog razreda te učenike nezavršnih razreda srednjih škola, dodala je ministrica, nastava će trajati do 15. juna ili evantualno do 17. juna, u zavisnosti od korištenja nenastavnih dana.

- TV škola će biti emitirana do 29. maja, a ostatak dana nastavnici i učitelji iskoristit će za testiranje i zaključivanje ocjena - kaže ministrica obrazovanja TK.

Upisi u srednje škole i fakultete ići će po starom sistemu uz poštivanje epidemioloških mjera i sa dužim rokovima za upis nego do sada.

Kada je u pitanju online nastava za osnovne i srednje škole, ministrica je rekla da je prezadovoljna i da sve jako dobro funkcionira, ali da takav slučaj nije na Univerzitetu u Tuzli.

- U više navrata sam izražavala nezadovoljstvo online nastavom na Univerzitetu i tražila sam izvještaj o tome, koji sam uredno dobila. Mislim da studenti najbolje znaju šta je od predmeta urađeno i koliko je online nastava istinski zaživjela - kaže Brašnjić.

Kaže da ne planira ulaziti u autonomiju univerziteta, ali navodi da je Ministarstvo obrazovanja i nauke u nekoliko navrata pokušalo ponuditi pomoć u organizaciji online nastave.

- Senat je našu pomoć odbio, pa se nadam da su taj problem riješili - zaključila je Brašnjić.

Ministrica je otkrila i da sporazum o povećanju plaća neće biti primijenjen na zaposlenike u visokom obrazovanju jer Senat Univerziteta u Tuzli nije na vrijeme dostavio izmjene Pravilnika o plaćama resornom ministarstvu.

Ove godine u TK neće biti eksternih matura, s tim da učenici koji žele mogu pristupiti eksternoj maturi i oni se do 27. maja moraju prijaviti Pedagoškom zavodu kantona. Eksterna matura će biti organizirana nakon 12. juna, do kada je rok da se u školama okončaju interne mature.

- Maturanti u srednjim školama su već završili svoje obrazovanje prethodne sedmice. Za završne razrede osnovnih škola nastava se u pravilu završava 27. maja, ali je u nekim školama moguć i raniji završtetak zbog nekorištenja nenastavnih dana. Učenici srednjih škola do 12. juna će završiti interne mature, odnosno braniti završne radove - kaže Fahreta Brašnjić.