- S obzirom na to da smo zaprimili veliki broj upita i e-mailova poslovnih subjekata koji su nam sugerirali da im je rok za prijavu prekratak, produžili smo mogućnost online prijave do 1. decembra do ponoći - rekao je ministar privrede KS Adnan Delić.

Naveo je i da svako produženje rokova prolongira početak odlaska privrednika na EXPO 2020 Dubai, te da je neophodno da proces selekcije bude što prije realiziran.

Prijava na ovaj poziv moguća je isključivo putem online aplikacije VIDEO u prvoj fazi, dok će izbor privrednih subjekata, odnosno pregled online prijava, obradu i kontrolu podataka, te ocjenu o ispunjavanju uvjeta raditi Komisija koju imenuje Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Poziv je objavljen i na web stranici www.expo2020bih.ba

Za sve informacije vezane za ovaj poziv zainteresovani se mogu javiti na e-mail expo@mp.ks.gov.ba ili pozvati na kontakt telefon 033/562-041.