Programom će se finansirati obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo, isključivo za CNC operatere, konobare, kuhare, zavarivače, armirače, zidare, tesare i keramičare.

Cilj Programa je obezbjeđenje potrebne kvalifikacione strukture radne snage. 

Nezaposlene osobe svoje pravo na besplatnu obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za navedena zanimanja mogu realizovati u Ustanovi za obrazovanje odraslih "Nova zanimanja".

Prijava sa potrebnom dokumentacijom se podnosi JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Detaljnije informacije, kao i aplikaciju za prijavu možete preuzeti ovdje.