Izvještaj je rađen na osnovu finansijskih izvještaja o izvršenju budžeta Federacije BiH, 10 kantona, 80 gradova i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova u FBiH (10 kantonalnih službi za zapošljavanje, 10 kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne direkcije za ceste, Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH).

Kako je navedeno u ovom izvještaju, za period januar - septembar 2022. godine svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili su pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 1.026,7 miliona KM. U istom periodu prošle godine također je ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 510,6 miliona KM.

Navedeni finansijski rezultat, obrazloženo je, posljedica je rasta prihoda od poreza od kojih se najviše ističu porez na dobit pojedinaca i preduzeća, a koji je u odnosu na isti period prošle godine uvećan za 47,5 posto. U odnosu na isti period prošle godine, doprinosi na socijalnu zaštitu su se povećali za 379,6 miliona KM, a rast poreza na imovinu od 23,5 posto, te prihodi od indirektnih poreza za 416,2 miliona KM.

Ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta Federacije BiH iznosi 343,1 milion KM, na nivou kantona 441,2 miliona KM i na nivou općina 179,5 miliona KM. Na nivou sektora socijalne zaštite, odnosno na nivou vanbudžetskih fondova ovaj finansijski rezultat iznosi 62,4 miliona KM.

Ukupni konsolidirani prihodi za period januar - septembar 2022. godine ostvareni su u iznosu od 8.015,7 miliona KM, što je za 14,5 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Ostvareni prihodi od poreza za ovaj period iznose 7.160,9 miliona KM, koji u strukturi ukupnih prihoda, učestvuju sa 89,3 posto. U odnosu na period januar- septembar prošle godine njihovo ostvarenje je više za 1.023,1 milion KM, a u odnosu na plan ostvareni su sa 80 posto.

Ukupni konsolidirani rashodi za devet mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 6.741,3 miliona KM što je za 11 posto više u odnosu na isti period prethodne godine. Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 3.633,3 miliona KM, a nakon izvršene konsolidacije iznose 3.271,5 miliona KM. U odnosu na konsolidirani devetomjesečni period ove godine njihovo ostvarenje je više za 12 posto.