- Općina Novi grad je svijetao primjer kada je riječ o pomaganju povratnicima. Mi smo za donaciju aplicirali preko Merhameta jer drugačije nije moglo i Novi Grad nam je izašao u susret. Pomoć u školskom priboru, odjeći, obući, će dobiti 40 djece, od prvog osnovne do prvog razreda srednje škole. I to će im uskoro biti uručeno. Podsjetio bih da je tu djecu, tokom naše posjete Sarajevu, na najljepši način ugostila novogradska općina - ispričao nam je Edin Karaman, pomoćnik načelnika za povratnike i izbjeglice pri Općini Višegrad, a koji je i predsjednik Osnovnog odbora Merhameta Višegrad.

Taib Delalić, pomoćnik općinskog načelnika Novog Grada za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo koji je uručio donaciju, podsjetio je kako ova Općina u okviru budžeta svake godine izdvoji 160.000 KM za pomoć povratnicima.

- Ta pomoć se dodjeljuje na osnovu pristiglih zahtjeva udruženja, pojedinaca. Ove godine smo imali više od 100 zahtjeva, a odlučili smo se da pomognemo 45 udruženja, pojedinaca, raznih organizacija, medžlisa. Ovaj današnji projektak koji smo radili s Merhametom, a riječ je o pomoći djeci - povratnicima u mjesta Istočne Bosne, općine Rudo, Višegrad, Sjeverin, je podržan s 9.000 KM. Opredijelili smo se da pomognemo djeci, da im olakšamo život, odlazak u školu - rekao je Delalić.