Povijesno područje - Crkva sv. Mitre proglašeno nacionalnim spomenikom BiH

objavljeno: 23.01.2018. u 14:02

Predsjedavajući Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Radoje Vidović i članovi Amir Pašić i Goran Milojević donijeli su na ovosedmičnoj sjednici odluku o proglašenju Povijesnog područja - Crkva sv. Mitre sa starim grobovima u Ravnom nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

 

Članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune Odluke o proglašenju kulturnog pejzaža - memorijalni kompleks Muzej "25. Maj" u Drvaru nacionalnim spomenikom BiH, a izmjene se odnose na uvrštenje mjesta i ostataka Spomenika žrtvama fašizma.

Pored toga, članovi Komisije donijeli su i odluke kojima se utvrđuje da tri dobra ne ispunjavaju kriterije za proglašenje dobara nacionalnim spomenikom BiH i to Turbe Sefer-paše Alikadića s mezarjem u selu Kamenica u općini Ilijaš, Lokalitet Vile Božić u Banjoj Luci i Javna česma Careve vode na Palama.

Na sjednici su razmotreni i prijedlozi za pokretanje postupka izmjena i dopuna odluka za četiri dobra i zaključeno je da se po Poslovniku o radu Komisije pokrene postupak izmjena i dopuna odluke za sva četiri dobra.

Radi se o kulturnom pejzažu - Spomen park žrtava fašističkog terora Garavice u Bihać, graditeljskoj cjelini - Memorijalni kompleks Šušnjar u Sanskom Mostu, mjestu i ostatku graditeljske cjeline - Sinan-begove džamije (džamije Sinan-bega Boljanića) u Čajniču te povijesnoj građevini - Vila Emericha Pascola u Banjoj Luci.

Uz članove Komisije sjednici su prisustvovali i zamjenik ambasadora Republike Turske u BiH, predstavnica ambasade Francuske i predstavnica Ureda visokog predstavnika u BiH, saopćeno je iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.