U septembru 2019. godine u Bosni i Hercegovini bilo je zaposleno 822.259, a od toga 353.520 žena.

U odnosu na august 2019. godine broj zaposlenih se povećao za 0,7 posto, a broj zaposlenih žena se povećao za 1,3 posto.

Broj registrovanih nezaposlenih osoba u septembru 2019. godine u odnosu na august 2019. godine se smanjio za 0,9 posto, a broj registrovanih nezaposlenih žena smanjio se za 1,3 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH.