Na primjer, demobilisani borac, koji je u Armiji RBiH proveo dvije godine (24 mjeseca), umjesto 96 KM, sada će dobijati 120 KM mjesečne naknade.

- Primjena povećane egzistencijalne naknade za nezaposlene demobilisane borce počinje od mjeseca marta. Ministarstvo za boračka pitanja, kao i kompletna Vlada, došli su na mandat od osam mjeseci i nema vremana za uhodavanje. Radimo veoma intenzivno i planiramo još mnogo aktivnosti - rekao je ministar za boračka pitanja TK Zoran Blagojević.

Zakonom je utvrđeno da pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu ima nezaposleni demobilisani borac mlađi od 57 godina života, pod uvjetom da je bio pripadnik oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, da je prijavljen kao nezaposlen kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, da ostvaruje prava na području Kantona te da ostvaruje mjesečne prihode po članu domaćinstva u iznosu manjem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u Federaciji BiH za mjesec decembar prethodne godine.