Novi direktor Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Tuzla je dr. vahid Jusufović, kadar Socijaldemokrata (SD) BiH, što je Faktor već ranije najavio. Jusufovića je za vršioca dužnosti imenovala Vlada Tuzlanskog kantona, a na funkciji će naslijediti dr. Nešada Hotića.

Vlada je dala saglasnosti na prijedloge odluka Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove UKC Tuzla o razrješenju dr. Nešada Hotića, specijaliste dječije hirurgije, dužnosti direktora, prije isteka mandata na koje je imenovan, na lični zahtjev, i imenovanju dr. Vahida Jusufovića, specijaliste oftalmologije za vršioca dužnosti direktora, a najduže do šest mjeseci i u tom periodu ima sva prava i dužnosti direktora, saopćeno je iz Vlade TK.

Upravni odbor UKC-a, saznaje Faktor, danas će ponovo zasjedati i potvrditi ono što je jučer odlučila Vlada TK.  Kada je u pitanju kadroviranje unutar same ustanove, odnosno imenovanje načelnika pojedinih klinika, na potezu je vršioc dužnosti direktora, koji može imenovati nove kadrove, ali će mu za svako imenovanje biti potrebna saglasnost Upravnog odbora.

Dr. Vahid Jusufović ranije je obavljao funciju načelnika Klinike za očne bolesti UKC-a Tuzla, a na Medicinskom fakultetu u Tuzli, u zvanju vanrednog profesora, predaje oftamologiju.

Vlada TK dala je saglasnost na odluku Upravnog odbora Služba za zapošljavanje TK o razrješenju direktora Senada Muhamedbegovića i imenovanju Admira Hukića za vršioca dužnosti direktora.

Vlada TK donijela je rješenje kojim se Muhamed Šadić razrješava sa pozicije direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove (KUIP) TK, prije isteka mandata, zbog ostvarenog lošeg poslovnog rezultata, zaključno sa 12.11.2019. godine. Umjesto njega imenovan je Amela Mehanovića za vršioca dužnosti direktora KUIP-a do imenovanja direktora u skladu sa zakonom, a najduže šest mjeseci.

Razriješen je Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona te privremeno imenovan novi sastav ovog tijela.