Prema usvojenoj odluci Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrđuje rezultate i ovjerava da su posredni izbori za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine provedeni u skladu sa odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te da su za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine izabrani:

a)     Lidija Bradara - predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine

b)    Refik Lendo - potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine

c)     Igor Stojanović - potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine

Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine će biti objavljena u službenim glasilima, a izabranoj predsjednici i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine će biti uručena Uvjerenja o dodjeli mandata.

Danas usvojenom odlukom okončan je izborni proces započet 04.5.2022. godine kada su raspisani Opći izbori u Bosni i Hercegovni održani 02.10.2022. godine.

Podsjećamo da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine rezultate neposrednih izbora održanih 02.10.2022. godine potvrdila u zakonskom roku 02.11.2022. godine.

Izabrano 518 članova vlasti

Na neposrednim izborima održanim 02.10.2022. godine izabrano je ukupno 518 članova sljedećih organa vlasti:

• Predsjedništvo BiH: 3

• Parlament BiH: Ukupno 42 - iz FBiH 28 (21 direktno i 7 kompenzacijski mandati), iz RS-a 14 (9 direktno i 5 kompenzacijski mandati)

• Parlament FBiH: 98 (73 direktno i 25 kompenzacijski mandati)

• Predsjednik i potpredsjednici RS-a: 3

• Narodna skupština RS-a: 83 zastupnika (63 direktno i 20 kompenzacijski mandati)

• Kanton 1 (Unsko-sanski Kanton): 30

• Kanton 2 (Posavski Kanton): 21

• Kanton 3 (Tuzlanski Kanton): 35

• Kanton 4 (Zeničko-Dobojski Kanton): 35

• Kanton 5 (Bosansko-podrinjski Kanton-Goražde): 25

• Kanton 6 (Srednjobosanski Kanton): 30

• Kanton 7 (Hercegovačko-neretvanski Kanton): 30

• Kanton 8 (Zapadnohercegovački Kanton): 23

• Kanton 9 (Kanton Sarajevo): 35

• Kanton 10: 25

Centralna izborna komisija BiH je 25.8.2022. godine donijela Odluku o zaključivanju i potvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za Opće izbore 2022. godine i objavljivanju broja birača za svaku izbornu jedinicu sa stanjem na dan 18.8.2022. godine u 24 sata. Prema navedenoj odluci 3.368.666 birača su upisana u izvode iz Centralnog biračkog spiska za Opće izbore 2022. godine.

Ovjereno je 145 političkih subjekata (90 političkih stranaka, 17 nezavisnih kandidata i 38 koalicija) za učešće na Općim izborima  2022. godine. Međutim, na glasačkom listiću se našlo ukupno 127 političkih subjekata (72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata) jer se 8 stranaka pojavilo na izborima samo u okviru koalicije, a 10 političkih stranaka nije imalo ovjerene kandidatske liste.

Na Općim izborima 2022. godine angažirano je više od 50.000 redovnog i vanrednog osoblja izborne administracije:

• 7 članova Centralne izborne komisije BiH

• 58 stalnih i 37 privremenih službenika u  Sekretarijatu Centralne izborne komisije BiH

• 571 član u 143 općinske / gradske izborne komisije

• 217 službenika u općinskim / gradskim centrima za birački spisak

• Oko 50.000 članova i zamjenika članova biračkih odbora

• 474 angažiranih službenika u Glavnom centru za brojanje

• Na dan održavanja Općih izbora 2022. godine angažirano je 13 regionalnih supervizora i 130 supervizora za koordiniranje i nadgledanje provođenja Općih izbora 2022. godine u svim osnovnim izbornim jedinicama.

Apelacionom odjelu Suda BiH izjavljeno 467 žalbi

Nakon konstituisanja zakonodavnih i predsjedničkih tijela izabranih neposredno 02.10.2022. godine, u skladu sa ustavnim i zakonskim rokovima organiziran je i realiziran izborni proces posrednih izbora za sljedeća tijela: Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH (15), Dom naroda Parlamenta Federacije BiH (80), Vijeće naroda RS-a (28) i predsjednik i potpredsjednici Federacije BiH (3), što je ukupno 126 posredno izabrana nosioca mandata.

U periodu maj - decembar 2022. godine Apelacionom odjelu Suda BiH ukupno je izjavljeno 467 žalbi od kojih je Sud BiH 392 žalbe odbio kao neosnovane; 21 odbacio kao neblagovremenu; 29 odbacio kao nedopuštene; 18 žalbi uvažio; 4 žalbe djelimično uvažio; utvrđen je  jedan (1) odustanak od žalbe; a jednu (1) žalbu  je Centralna izborna komisija BiH riješila kroz odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju rezultata Općih izbora 2022. godine i odbijen je jedan (1) zahtjev za poništenje naredbe kao neosnovan što u procentu iznosi da je 96 posto odluka Centralne izborne komisije BiH potvrđeno.

Konačni izvještaj Međunarodne izborne posmatračke misije (OSCE) Bosna i Hercegovina – Opći izbori, 2. oktobar 2022. godine objavljen je 02.2.2023. godine i dostupan je na linku. U izvještaju se pored ostalog navodi: "Centralna izborna komisija je provela izbore učinkovito, transparentno i u zakonskim rokovima, uprkos kašnjenjima uzrokovanim kasnom isplatom potrebnih sredstava i velikim nedostatkom ljudskih resursa. Dok su komisije na višim nivoima, posebno Centralna izborna komisija, uživale povjerenje zainteresovanih strana, povjerenje javnosti u komisije biračkih odbora (BO) ostalo je nisko zbog široko rasprostranjenih optužbi da neke političke stranke trguju pozicijama na biračkim mjestima kako bi kontrolisale biračka mjesta na dan izbora."