Osnovni sud u Derventi potvrdio je optužnicu protiv Miroslava Ponjevića, koji se tereti da je u prvoj polovini 2020. godine na području općine Bosanski Brod, u namjeri da stvori uslove za prijavu "Srpske radikalne stranke Srpske" za lokalne izbore u novembru 2020. godine za Skupštinu općine Bosanski Brod, bez saglasnosti građana koristio njihove lične podatke i lažnu javnu ispravu upotrijebio kao pravu.

On se tereti za krivično djelo neovlašteno korištenje ličnih podataka i falsifikovanja isprave jer je, po prethodnom dogovoru sa njemu poznatim licima, simpatizerima navedene stranke, na Obrazac za prikupljanje potpisa podrške za prijavu političke stranke ili nezavisnog kandidata, bez znanja i saglasnosti I. M., I. I. i B. K. naveo njihove lične podatke, ime i prezime, broj lične karte, JMBG za svakog od njih kao birača upisanog u Centralni birački spisak, navodi se u optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Ponjević se tereti da je na neutvrđen način falsifikovao njihove potpise, iako se prijava za ovjeru političke stranke ili nezavisnog kandidata sastoji od spiska sa originalnim potpisom birača prema Izbornom zakonu BiH te da je falsifikovao i potpis preminule osobe, nakon čega je Centralnoj izbornoj komisiji BiH u julu 2020. godine predao navedene obrasce u cilju prijave stranke za učestvovanje na lokalnim izborima za Skupštinu općine Bosanski Brod.

Nekoliko dana poslije, Osnovni sud u Doboju potvrdio je optužnicu protiv pet članova biračkog odbora zbog izborne prevare u postupku izbornih aktivnosti za lokalne izbore 2020. godine.

Vukašin Zekić, Igor Bukejlović, Nikola Jerinić, Nikola Jovanović i Darija Mikerević se terete da su 15. novembra 2020. godine, u vrijeme održavanja lokalnih izbora za gradonačelnika grada Doboja i Skupštinu grada Doboja, kao članovi biračkog odbora, dodavanjem glasova falsifikovali rezultate izbora, čime su kao saizvršioci učinili krivično djelo izborne prevare.

Njima se stavlja na teret da su na Izvodu iz Centralnog biračkog spiska sa ukupno 459 birača, u rubrici pod rednim brojem 16, na spisku za osobu B. A., kći J…, umjesto iste omogućili njima poznatoj osobi da se za navedeno biračko mjesto potpiše umjesto navedene osobe.

- Znajući da navedena osoba nije izašla na izbore i da nije glasala, iako su bili svjesni da ovakvom radnjom može doći do povećanja broja glasova za jednog kandidata, a što su i htjeli, na koji način su nezakonito povećali izborni rezultat jednom od kandidata na lokalnim izborima za gradonačelnika grada Doboj i Skupštinu grada Doboj - stoji u dispozitivu optužnice Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, piše Birn.