Halkiću se stavlja na teret postojanje osnovane sumnje da je koristeći svoj službeni položaj kao predsjedavajući Skupštine USK i zastupnik Socijaldemokratske partije BiH (SDP) u Skupštini USK Zikriji Durakoviću, zastupniku u Skupštini USK, usmeno ponudio i obećao poziciju direktora JU Direkcije za ceste USK, kako bi Duraković u Skupštini USK glasao za Odluku o budžetu USK za 2021. godinu, te kako bi dalje glasao na način da podržava odluke postojeće skupštinske većine.

Nakon potvrđivanja optužnice, u narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji od strane Općinskog suda u Bihaću.