Kasumović i njegovi saradnici 1. decembra prošle godine bili su i uhapšeni.

Sud je "zbog počinjenih krivičnih djela udruživanje radi činjenja krivičnih djela, zloupotreba položaja ili ovlaštenja, prouzrokovanje stečaja, krivotvorenje službene isprave i nesavjestan rad u službi, kako je to pojedinačno navedeno u optužnici, koja se nalazi u prilogu objave", danas potvrdio optužnicu.

Osim protiv Kasumovića, Kantonalno tužilaštvo je podiglo optužnicu i protiv bivšeg direktora tog prduzeća Besima Husakovića, gradskog pravobranioca Zlatka Osmanovića, bivše predsjednice Skupštine preduzeća Almire Baručije-Kapidžić, bivšeg predsjednika Nadzornog odbora Vahdeta Drine, revizora Grada Zenica Asmira Mašića te Edina Mehića, Mesuda Osmanovića, Amela Krivdića, Abdulaha Kratine i Amele Đozo.