- Optuženoj Alijagić Aneli se stavlja na teret da u toku 2013. godine, kao odgovorna osoba – direktor privrednog društva "Dijamant" d.o.o. Bihać, iznos od 120.000 KM dobijen prodajom nekretnine društva, nije utrošila za podmirenje dospjelih neizmirenih poreznih obaveza koje su utvrđene rješenjem Porezne uprave. Na ovaj način je prouzrokovala nesposobnost privrednog društva za blagovremeno podmirivanje poreznih obaveza.

Također se osnovano sumnja da je optužena lažno prikazivala i ovjeravala bilanse stanja privrednog društva "Dijamant" za 2013, 2014. i 2015. godinu, to jest da optužena u ovim poslovnim knjigama nije prikazala prodaju nekretnine u vrijednosti od 120.000 KM iako je bila svjesna da je to učinila - navedeno je u saopćenju.

Dodaje se da je osnovanost optužnice potvrđena brojnim dokazima koji prikupljeni tokom istrage, uključujući iskaze četiri svjedoka i nekoliko desetaka materijalnih dokaza.

U narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji.