U optužnici se navodi da Osmančević od 2015. do 2017. godine kao odgovorna osoba u pravnoj osobi "Ela" d.o.o. Brčko distrikt BiH i porezni obveznik radi izbjegavanja PDV-a, a u namjeri da nezakonito ostvari pravo na odbitak iskazanog PDV-a, postupajući suprotno odredbama Zakona o PDV-u, nije tačno iskazala svoje porezne obaveze.

Optužena je izbjegavanjem plaćanja davanja propisanih poreznim zakonodavstvom BiH oštetila Budžet BiH u ukupnom iznosu od  32.797,92 KM, saopćeno je iz Suda BiH.