Sud je optuženom izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženom utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno određeno da se kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od tri godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo.

VEZANI TEKST - Komandiru Granične policije BiH uvjetna kazna: Fiktivno zakupio stan i nezakonito naplatio blizu 9.000 KM

Istom presudom naloženo je oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u iznosu od 8.871,50 KM. 

Optuženi je oglašen krivim da je od 26. marta 2018. do 31. decembra 2020. godine u Bosanskom Grahovu, u svojstvu službene osobe u institucijama BiH, obavljajući poslove komandira u Graničnoj policiji BiH, radi pribavljanja protivpravne imovinske koristi, a da bi ostvario pravo na troškove smještaja, sa B. G. zaključio fiktivni ugovor o zakupu stana u kojem nikada nije stanovao, čime je oštetio budžet Bosne i Hercegovine za iznos od 8.871,50 KM, saopćeno je iz Suda BiH.