Prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH za mjesec juli 2022. iznosila je 1.122,00 KM, što je posljednji podatak koji je objavio Federalni zavod za statistiku. Minimalna plaća prema Odluci Vlade FBiH je 543,00 KM. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom plaćom je 39,34 posto. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe minimalnom plaćom je 17,99 posto.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plaća isplaćena u Federaciji BiH te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca.

Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (pored naziva se nalazi procenat učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi): prehrana (43,68 posto), stanovanje i komunalne usluge (12,77 posto), higijena i održavanje zdravlja (7,86 posto), obrazovanje i kultura (9,82 posto) odjeća i obuća (14,72 posto), prevoz (4,84 posto) i održavanje domaćinstva (6,31 posto).

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz tri trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za deset stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest stavki, saopćio je Sindikat.