Faktor saznaje da svi potpisi za sazivanje sjednice dolaze od zastupnika pozicije, koju čine Stranka demokratske akcije (SDA), Demokratska fronta i nezavisni zastupnici. Sjednica je sazvana da bi zauzeli stav povodom odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) vezane za Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Podsjećamo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 2. avgusta, razriješila je Upravni odbor UKC-a Tuzla, koji je imenovan na četverogodišnji mandat te imenovala privremeni Upravni odbor do okončanja konkursne procedure.

Ova odluka Vlade FBiH u najmanju ruku je iznenađujuća, jer po članu 38 Statuta UKC-a Tuzla, Upravni odbor koji broji sedam članova, sačinjavaju dva predstavnika FBiH, dva TK i tri iz reda uposlenika. Prije smjene zakonski imenovanog Upravnog odbora niti jedan od članova nije kotaktiran niti je dati obrazloženje za smjenu. Također, nije kontaktirana ni Vlada Tuzlanskog kantona, iako kanton treba imati svoje predstavnike u rukovodstvu ove bolnice.

Kako nezvanično saznajemo, Skupština TK sutra će, kao osnivač UKC-a Tuzla, donijeti određene zaključke i predložiti načine kako da se nastala situacija riješi.