Ugovor su potpisali Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH, kao investitor i u ime izvođača radova Jasmin Bučo, direktor kompanije Euro-Asfalt Sarajevo, te Denis Lasić, federalni ministar prometa i komunikacija, i Salih Kovačević iz Euro-Asfalta  Sarajevo.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 167 miliona 062.555,93 eura sa PDV-om, s rokom završetka izgradnje od 24 mjeseca.

Na dionici Putnikovo brdo – Medakovo će se graditi sljedeći objekti: šest mostova, jedan cut&cover tunel, pet potputnjaka, jedan natputnjak, sedam hidrotehničkih objekata, dvije petlje, čeono naplatno mjesto, te jedan centar za održavanje i kontrolu prometa na autocesti.

Također, dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini potrebnoj za izvođenje predmetne dionice autoceste na Koridoru Vc, regulacija rijeke Tešanjke, izmještanje postojeće magistralne ceste M-4, dužine 8,5 kilometara te rekonstrukcija lokalnih cesta.

- Sa potpisivanjem ugovora za izgradnju autoceste na dionici Putnikovo brdo - Medakovo imamo u izgradnji sedam gradilišta za novih 40 kilometara autoceste. Planiranom dinamikom u naredne dvije godine će u prometu biti novih 23 kilometra autoceste na sjeveru Koridora Vc, a u ovoj i narednoj godini će se započeti izgradnja novih 85 kilometara autoceste u vrijednosti 3,5 milijardi eura. U narednih 15 do 20 dana potpisat ćemo ugovor za izgradnju 22 kilometra autoceste za dionicu Medakovo - Ozimice. Do kraja godine je planiran početak gradnje kompletnog sjevernog dijela Koridora Vc, odnosno ukupno 50 kilometara - naglasio je Elmedin Voloder, direktor JP Autoceste FBiH.

Izgradnja ove dionice će se finansirati sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF), navodi se u saopćenju Autocesta FBiH.