Vijeće ministara BiH je krajem prošle godine donijelo odluku o udruživanju sredstava sa entitetskim resornim ministarstvima i Vladom Brčko distrikta. 

Ta je odluka dala pozitivan rezultat, te su danas sporazume o saradnji potpisali i predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Bojan Ninković. 

Veliki broj zahtjeva

Čordaš je kazao da su imali puno veći broj zahtjeva, a udovoljili su malom broju, oko 10 posto. 

Ali, veći problem, od onog koji se danas rješava u oblasti komunalne i socijalne infarstrukture, je elektrifikacija. 

- Problem za naše povratnike je elektrifikacija. Riječ je o prostorima koji su udaljeni od elektro-mreže, gdje nije isplativo ulaganje te da nijedna elektroprivreda to ne bi završila - kazao je Čordaš. 

Stoga su danas iskoristili priliku da razgovaraju i o tom problemu, da se pronađu drugačija rješenja, gradnjom solarnih panela na primjer, kako bi se osigurao izvor električne energije povratnicima. 

- Apsurdno je pričati da se u 21. stoljeću ljudima obnavljaju kuće, a da nemaju struju - poručio je Čordaš. 

U okviru zajedničkih projekata na nivou BiH pri kraju je realizacija dva značajna projekta, a to su Regionalni stambeni program i CEV-2. 

Sprovođenje Aneksa 7

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Dževad Mahmutović podsjetio je da Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u okviru svojih redovnih projektnih aktivnosti ima obavezu i da se stara za provođenje Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma. 

Na žalost, rekao je, dvije godine su bili spriječeni u realizaciji projekata zbog neusvajanja budžeta.

Stoga je Vijeće ministara BiH i donijelo odluku o udruživanju sredstava sa entitetskim resornim ministarstvima i Vladom Brčko distrikta.  

- Time je u Fondu za povratak osigurano oko 2,5 miliona KM za 80 projekata. Od projekata koje smo danas potpisali 57.000 ljudi će imati direktnu korist kroz infrastrukturne projekte koje smo dodijelili – naglasio je Mahmutović. 

Treba više novca 

I on se dotakao pitanja elektrifikacije, te kazao da procjena projekata koje su dobili od aplikanata vrijedi oko 13 miliona KM, a oko 5.000 KM bi trebalo da košta svaka pojedinačna elektrifikacija.  
 
- Nismo imali sredstava, nedovoljna su i država se mora pobrinuti za to – kazao je Mahmutović, te zahvalio načelnicima i gradonačelnicima, predstavnicima vjerskih zajednica koji na terenu realiziraju projekate.  

Izrazio je nadu da će ubuduće biti puno više sredstava i potpisanih ugovora, jer "bez povratnika nema ni BiH onakvu kakvu svi želimo". 

Načelnici općina Milići, Uskoplje/Gornji Vakuf i Prnjavor, Marko Savić, Sead Čaušević i Darko Tomaš su zahvalili svima na uloženom naporu, te poručili da, iako su izgubili nadu, projekti će ipak biti realizirani što će povratnicima omogućiti kvalitetniji život.