Ugovor je potpisao s Nihadom Helaćem, direktorom firme Drvosječa d.o.o., koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač za ovu vrstu usluga, nakon provedene tenderske procedure.

Iznos okvirnog sporazuma je 307.850,40 KM.

Kako je navedno u Ugovoru, odabrana firma će korisnicima ovog prava isporučiti po četiri prostorna metra bukovog drveta prve klase, na kućne adrese.

Isporuka će se organizirati u narednih sedam dana.