Potpisivanju je prisustvovala ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović, koja je navela kako su uspješno okončani duži pregovori sa ovim sindikatom, te da je Vlada tokom tog procesa imala dobre partnere.

- Pregovori su trajali duže, jer smo htjeli donijeti najbolju odluku, koja će biti odgovorna prema budžetu KS, ali kojom će se istovremeno napraviti iskorak u poboljšanju standarda života prosvjetnih radnika. Iznimno smo zahvalni prosvjetnim radnicima za sve što su podnijeli u toku pandemije, ali i u postpandemijskom periodu, tako da se prilikom pregovora o ovom kolektivnom ugovoru vodilo računa i o ovim činjjenicama.

Radili smo na usklađivanju Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i predškolskog obrazovanja i djelatnost srednjeg obrazovanja, tako da govorimo o sedam posto povećanju koeficijenata, kao i o povećanju procenta za otežane uvjete rada. Dakle, profilirali smo otežane uvjete rada i napravili određena poboljšanja. Ima još poboljšanja, koja se na primjer odnose na pripravnike u obrazovanju, neke stvari smo bolje i domaćinski uredili - rekla je Hota-Muminović, saopćio je Služba za protokol i press KS.

Šuvalić je istakao da kolektivni ugovor obuhvata oko 2.000 radnika u srednjem obrazovanju.

- U Sindikatu smo zadovoljni što smo potpisali novi Kolektivni ugovor. Uspjeli smo postići neke od naših zadatih ciljeva, a jedan od njih je i da se približimo platama u visokom obrazovanju. Sada ta razlika više nije 120 posto, nego je spuštena ispod 100 posto. Naša težnja je da se približimo visokom obrazovanju na nivo razlike plata u procentu od 60 posto - izjavio je Šuvalić.