Uposlenici visokoškolskih institucija Univerziteta u Sarajevu narednih dana ipak neće održati najavljivani štrajk, s obzirom na to da su danas premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj i predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu Jasmin Velagić konačno potpisali Kolektivni ugovor za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na period od dvije godine.

- Vlada KS je prihvatila naš prijedlog Kolektivnog ugovora, koji će se početi primjenjivati od 1. januara 2019. godine. Dogovorena osnovica za obračun plaće za prvu godinu primjene ugovora je 305 KM, pod uvjetom da se ostalim korisnicima u javnom sektoru osnovice neće povećavati iznad 310 KM. Ukoliko im se bude povećala, onda ćemo i mi ići na usaglašavanje. Razlog je što su koeficijenti kod nas malo drugačiji posebno za nastavno osoblje, pa da se ne bi stvarao jaz – kazao je za Faktor predsjednik Sindikata Univerziteta u Sarajevu Jasmin Velagić.

Kolektivnim ugovorom, kako je rekao, uređena su prava svih uposlenika u visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, te će biti ujednačene plaće na svim fakultetima.

- Mi nismo imali nikakvog kolektivnog ugovora do sada, tek sada prelazimo na budžet i ovo je za nas historijski trenutak.  To znači da  Kanton Sarajevo  preuzima ulogu finansiranja i ulaganja u visoko obrazovanje i nauku. Do sada to nije bilo na adekvatan način riješeno. Tek sada se to uređuje i usklađuje sa ostalim uposlenicima u državnoj službi u KS. Suština je da svima budu ujednačene plaće. Prije ste imali fakultete sa različitim prihodima, pa je bila i velika šarolikost u visini plaće. Neki su imali više nego što će sada imati, neki su imali značajno manje. Doći će do ujednačavanja plaća, tako da za isto radno mjesto otprilike bude ista plaća – izjavio je Velagić dodavši da je bitno da su se na ovaj način zagarantirala minimalna prava koja pripadaju uposlenicima u visokom obrazovanju.

Pojedini profesori i asistenti će u 2019. godini imati veću plaću i za nekoliko stotina maraka.