Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo od ove školske godine realizirat će školu planinarstva za sedme razrede osnovne škole. Planirano je da učenici za ove potrebe koriste željeznički  prijevoz.

U okviru ovog projekta svim učenicima bit će dodijeljeni i edukativni materijali u kojem će, između ostalog, biti obrazložene sve potencijalne opasnosti pri korištenju željezničkog saobraćaja, dogovoreno je na današnjem sastanku ministra Elvira Kazazovića s predstavnicima preduzeća Elelektoprivrede Melihom Đizić i Ajlom Mehinović.

Edukativni materijal namijenjen učenicima sedmih razreda sadržavat će i dio koji se odnosi na kulturu ponašanja u prijevoznim sredstvima, tačnije autobusima i vozovima. U tom poglavlju navest ćemo sve potencijalne opasnosti koje vrebaju oko željezničkih pruga - rekao je ministar Kazazović te dodao kako u posljednje vrijeme sve veći broj mladih ljudi strada na prugama uslijed strujnih udara.

Ovom prilikom, Mehinović je najavila da će u narednom periodu ovo preduzeće sačiniti i kratki promotivni materijal koji će distribuirati školama, kako bi i na ovaj način upozorili učenike na opasnosti koje se dešavaju na željeznicama, navodi se u saopćenju  Press služba KS.