Ovaj film kroz izjave svjedoka, analitičara i brojne relevantne dokumente, od kojih su mnogi korišteni i pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu i Sudom Bosne i Hercegovine, predstavlja jedinstveno dokumentarno svjedočenje o ulozi MUP-a RS-a u genocidu i drugim ratnim zločinima na području Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine.

Dokumentarni film "Postupi po naređenju - dželati u plavom" posebno se osvrće na ulogu srpske policije na području Prijedora 1992. i Srebrenice 1995.

Ovim povodom sutra će u MC Kovači biti održana press konferecija, na kojoj će se obratiti autor i drugi učesnici u stvaranju ovog filma.

Avdo Huseinović je autor mnogih dokumentarnih filmova koji su ostavili značajan utisak ne samo na publiku u Bosni i Hercegovini, nego i regionu.

- Nužno je uvijek i iznova osvježavati pamćenje i čuvati kulturu sjećanja baziranu na relevantnim historijskim izvorima i činjenicama kako bi počinjeni zločini bili sačuvani od zaborava - kazao je ranije ovaj novinar, publicista i autor.