Nakon što je Skupština Kantona Sarajevo na 8. sjednici, održanoj 14. maja 2019. godine, donijela odluku da lokalitet parka Hastahane na Marijin dvoru ubuduće nosi naziv "Park prof. dr. Nijaza Durakovića" u utorak, 28. maja 2019. godine, u ovom parku je postavljena i tabla sa imenom Nijaza Durakovića. Na ovaj način zaokružena je cijela procedura koja je, da podsjetimo započela na 10. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Centar 2017. godine kada je usvojena inicijativa da park Hastahana nosi ime prof. dr. Nijaza Durakovića.

Ova inicijativa je prošla svu potrebnu proceduru tokom koje je dobila podršku zbora građana Mjesne zajednice "Marijin dvor-Crni vrh", a prikupljeno je i 365 potpisa građana sa područja Marijinog Dvora. Spomenutu inicijativu podržali su Komisija Općinskog vijeća Centar za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, kao i Općinsko vijeće Centar te Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo.

Postavljanju table pored načelnika Općine Centar dr. Nedžada Ajnadžića, predsjedavajuće Vijeća Karoline Karačić i njenog zamjenika Mustafe Mulića, prisustvovala je i Jasna Duraković, kćerka Nijaza Durakovića.

Uporedo je i na Trgu kulture Jurislav Korenić postavljena tabla sa nazivom.

Inicijativu da se trg ispred Pozorišta mladih u ulici Kulovića 8 (na području Mjesne zajednice "Trg oslobođenja-Centar") nazove po velikom pozorišnom i TV reditelju, osnivaču Pozorišta mladih, Kamernog teatra 55 i Festivala MESS Jurislavu Koreniću koji je dao nemjerljiv doprinos teatarskom životu Sarajeva, pokrenuo je Kamerni teatar 55.

Prije usvajanja na Skupštini Kantona Sarajevo ova inicijativa je prošla svu propisanu proceduru tokom koje je dobila podršku zbora građana Mjesne zajednice "Trg oslobođenja-Centar", Komisije Općinskog vijeća Centar za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti, kao i Općinskog vijeća Centar, te Komisije Skupštine Kantona Sarajevo za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti.

U novembru prošle godine završeno je uređenje ovog trga, što je jedan od značajnijih projekata koje je finansirala i realizirala Općina Centar u posljednje vrijeme, navodi se u saopćenju Općine Centar.