VEZANI TEKST - Šatorović: Pripremljen prijedlog izmjena Zakona o radu po mjeri radnika

Taj prijedlog, između ostalog, predviđa da se u pravilu zaključuju ugovori o radu na neodređeno radno vrijeme, zatim da maksimalan broj prekovremenog rada za cijelu godinu bude 184, jasnije je definirano i to da radnik ima pravo da odbije da radi ukoliko mu prijeti opasnost po život i zdravlje zbog toga što nisu provedene mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu...

- Nemamo ništa protiv da daju prijedloge, ali moraju voditi računa da oni budu razumni i na realnim osnovama. Ovdje se radi o populističkim zahtjevima kao što je insistiranje na radničkim ugovorima na neodređeno vrijeme. Zamislite situaciju u kojoj je poslodavcu ugrožena likvidnost, a ima sve radnike zaposlene na neodređeno vrijeme. Došao bi u pitanje opstanak poslodavaca, a to nije u interesu ni radnika. Svaki zaposleni želi imati sigurnog poslodavca koji je likvidan i čiji biznis nije ugrožen. Zato se trebamo držati prijedloga Zakona o radu koji je sačinila Vlada FBiH, a Sindikat i poslodavci mogu utjecati amandmanima na njegovo konačno rješenje. Najvažnije da sva tri partnera u socijalnom dijalogu, Vlada FBiH, Sindikat i Udruženje poslodavaca budu zadovoljni – kaže Suad Hećo, član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH.  

Suad Ećo: Član Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH

VEZANI TEKST - Vlada FBiH: Usvojeni kreditno-garantni fondovi tri federalna ministarstva

Vlada FBiH je jučer objavila da je privrednicima omogućeno korištenje sredstava Garantnog fonda otvorenog kod Razvojne banke FBiH. Ukupan iznos garancija po Programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti iznosi 50.000.000 KM. Kada je riječ o Programu za mikro, mala i srednja preduzeća, ukupan iznos garancija je 150.000.000 KM.

- Ova sredstva dolaze u pravo vrijeme. Uvjeti su povoljni, sigurno će biti od pomoći poslodavcima da zadrže likvidnost i radna mjesta u doba pandemije koronavirusa. Sada je važno da taj novac bude što prije operativan, odnosno da proces podnošenja zahtjeva i dobijanja sredstava u bankama ne traje mjesecima – ističe Ećo.