- Vlada TK dala je saglasnost na odluku Ministarstva za rad i socijalnu politiku o naknadi za rođenje trećeg i svakog narednog djeteta istih roditelja - rekao je Admir Hrustanović, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak.

Mjera koja ima za cilj da potakne rast nataliteta prvi put se primjenjuje u Tuzlanskom kantonu, a za provođenje je u budžetu za tekuću godinu predviđen milion maraka.

- Kriterije za dobijanje ministarstvo će dati u narednih sedam dana. Odlučili smo se da ne idemo s javnim pozivom nego da primjene ide preko centara za socijalni rad. Osnovni kriterij je da roditelji imaju prebivalište u TK u posljednjih šest mjeseci, a tražit ćemo rodni list djeteta rođenog u 2020. godini i kućnu listu - pojasnio je proceduru Hrustanović.

Ministar je istakao da će porodica u kojoj je rođeno treće i svako naredno dijete tokom ove godine dobiti naknadu bez obzira na imovinsko stanje.