Šarović je kazo da je potpuno jasno da kandidat za novog ministra sav svoj radni staž i radno iskustvo koje ima, ima sa srednjom stručnom spremom.

- On nema ni jednog dana radnog iskustva s visokom stručnom spremom. Ni jedan argument, po nama, ne postoji da se ta osoba predloži za tako važno mjesto. Među prvih pet pozicija ili pet mjesta koje RS ima na raspolaganju kako bi popunila odgovarajuća mesta u institucijama BiH i da mi šaljemo osobu koja, po nama, apsolutno nije kompetentna za takav posao - istaknuo je Šarović.

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branisalav Borenović (PDP) je kazao da će biti protiv ovog izbora, "jer to nisu vrijednosti za koje se mi zalažemo".

Podsjetio je da su jučer na sjednici Komisije za pripremu imenovanja Vijeća ministara BiH imali situaciju koja je odraz stanja i ambijenta u kojem živimo.

Po njegovim riječima, vladajuća koalicija je prihvatila da novi ministar u Vijeću ministara BiH bude osoba koja je pet godina pohađala srednju školu, ponavljao četvrti razred, 12 godina studirao na privatnom fakultetu.

- Moram reći da lično protiv tog čovjeka nemam ništa, ali imam protiv ovakvih pojava koje i degradiraju i deplasiraju važnost i odgovornost pozicija koje ti ljudi trebaj da obavljaju. Svega su tri osobe ili tri ministra koji dolaze iz RS-a i još nekoliko njih koji dolaze iz Federacije. Ne traži se da budu perfektni, ali isto tako ne mogu biti ispodprosječni s vrlo upitnim i tankim kvalifikacijama - naveo je Borenović.

Na dnevnom redu današnje sjednice Zastupničkog doma PSBiH je potvrđivanje imenovanja ministra za ljudska prava i izbjeglice te zamjenika ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH.

Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH je jučer dala preporuku Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH za potvrđivanje Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o imenovanju Miloša Lučića na poziciju ministra za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara BiH.

Komisija je dala preporuku Zastupničkom domu PSBiH i za potvrđivanje Odluke predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH o imenovanju Nedeljka Jovića na poziciju zamjenika ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH.

Negativne reakcije izazvala je činjenica da je kandidat za ministra za ljudska prava i izbjelice BiH Miloš Lučić srednju školu pohađao pet godina, a da mu je trebalo i 12 godina da završi fakultet.