Samanjena proizvodnja u biljnom sektoru u 2019. godini bilježi se u svim granama, ratarstvu za 5 posto, u voćarstvu za 29,1 i vinogradarstvu za 2,2 posto u odnosu na 2018. godinu.

U ratarstvu je smanjena proizvodnja po svim grupama usjeva: žita za 8,3 posto, industrijsko bilje za 3,9, povrće za 0,5 i stočno-krmno bilje za 13,3 posto u odnosu na 2018. godinu.

U stočarstvu, gledano po vrstama uzgoja stoke, zabilježeno je povećanje proizvodnje u peradarstvu za 2 posto, dok je smanjenje zabilježeno u govedarstvu za 6 posto, svinjogojstvu i ovčarstvu za 2,4 i pčelarstvu za 15,1 posto u odnosu na 2018, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.