To je nešto manje nego prethodnih godina, kada se strankama isplaćivalo više od 18 miliona KM, a razlog je taj što je FBiH u budžetu planirala upola manje novca nego ranijih godina. Sa kantonalnog nivoa izdvojeno je 1,1 milion KM manje dok je RS planirala veće izdvajanje za političke stranke u odnosu na prethodnu godine, ali cijeli iznos još nije isplaćen.

Stranke u svojim izvještajima uglavnom prikazuju prihode iz budžeta i oni su u 2020. godini iznosili čak 72 posto ukupnih prihoda koji iznose 21,5 miliona KM.

Sa druge strane stranke tvrde da imaju vrlo malo donacija privatnih kompanija i te donacije su za čak 50 posto manje nego 2016. godine, kada su iznosile oko 700.000 KM.

Kako je prethodnih godina veliki dio tih priloga dolazio iz zabranjenih izvora, odnosno firmi koje su imale sklopljene ugovore sa organima izvršne vlasti, veliki broj stranaka prestao je da uopšte prijavljuje donacije. Tako recimo SNSD već četiri godine u svojim izvještajima nije prikazao ni jednu marku donacija privatnih preduzeća.

Na kraju prošle godine stranke su prikazale oko 357.000 KM priloga pravnih lica, a veliki dio njih je zabranjen Zakonom o finansiranju političkih stranaka, jer su firme koje su donirale političke stranke imale sklopljene ugovore sa organima izvršne vlasti. TI BIH je još ranije, nakon objavljivanja postizbornih izvještaja stranaka, podnio prijave CIK-u protiv 10 političkih partija zbog primanja 17 zabranjenih priloga, a sada su proslijeđene još tri prijave, dvije protiv SDA i jedna protiv HDZ BIH.

Firma Vlašić Gradnja iz Travnika koja je donirala SDA imala je više zaključenih ugovora tokom prošle godine sa općinama Travnik i Novi Travnik dok je firma BH Bušenje iz Tuzle koja je takođe donirala SDA imala je zaključene ugovore sa općinom Gračanica. Među donatorima HDZ-a sporna je donacija firme Arh concept d.o.o. koja je poslovala sa Gradskom upravom Grada Mostara, općinom Čitluk i više javnih ustanova.

Koliko je koštala izborna kampanja?

U godišnjim izvještajima, 15 najvećih stranaka u BIH prikazalo je pet miliona troškova izborne kampanje. Ovaj iznos daleko je manji od realnog, jer je TI BIH kroz monitoring utvrdio da su ove stranke potrošile najmanje 6,7 miliona na samo dva oblika oglašavanja (bilborde i oglašavanje u medijima) i predizborne skupove.

Monitoringom koji je radio TI BIH nisu pokriveni troškovi online oglašavanja za koje ne postoje relevantni izvori podataka, tako da je jasno da je suma potrošena u izbornoj kampanji daleko veća od one koju su stranke navele u svojim godišnjim izvještajima.

Kome duguju političke partije?

Prošle godine stranke su iskazale obaveze u iznosu od 9,1 milion KM, a ovaj iznos je veći nego ranijih godina, jer brojne stranke prema pojedinim firmama već duži period iskazuju obaveze koje ne izmiruju. Dugovanja se nakon određenog perioda otpisuju i ovo predstavlja jedan od načina na koji se stranke finansiraju od strane privatnih kompanija zaobilazeći zakonske zabrane.

Socijalistička partija tako od 2014. godine kroz izvještaje prikazuje dug prema firmi 6. novembar iz Zvornika od oko 80.000 KM. Firma je u vlasništvu porodice njihovog poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH Jakova Galića, koji se u ranijim medijskim izvještajima pominjao i kao direktor ove firme. Radi se o preduzeću koje posluje sa državom godinama i koje po zakonu ne može donirati političku stranku.

Po istoj matrici Nezavisni blok od 2018. godine duguje 50.000 firmi Divel d.o.o. iz Sarajeva na ime pozajmice, a u izvještaju se navodi da je dug trebao biti vraćen 2019. godine. Firma se bavi projektovanjem i cestogradnjom, a ranije je poslovala sa općinama Ilidža i Centar Sarajevo, a dobijala je i milionske ugovore od Cesta FBiH i Autocesta FBiH.

Zanimljivo je da se veći dio obaveza DNS-a odnosi na dugovanja firmi Porsche finance group, koja se prvi put pojavljuju u ovogodišnjem izvještaju s potraživanjem od oko 92.200 KM. Demokratska fronta duguje firmi Ascanius Media d.o.o. oko 579.000 KM, a dug je nastao 1.1.2018. godine i u odnosu na prošlu godinu manji je za oko 115.000.

SDA je jedan od najvećih dužnika sa dugom od 1,6 miliona koji se najvećim dijelom odnose na plate, poreze i doprinose, ali i dugove javnim preduzećima.

SDP BIH i dalje iskazuje obaveze prema firmi iz Zagreba Analytics Expert D.O.O. od oko 230.000 KM, koja je ranije bila obuhvaćena istragom USKOK-a, jer se dovodi u vezu sa finansijskim prevarama i pranjem novca. Oni su ta potraživanja otkupili od firme Promotiv d.o.o. iz Širokog Brijega, a nakon prijave TIBiH, Služba za reviziju Centralne izborne komisije BIH identifikovala je da se radi o spornim potraživanjima jer se ova firma bavi iznajmljivanjem dizalica.

TIBiH već godinama ukazuje na nedostatke Zakona o finansiranju političkih stranaka koji omogućava partijama da zaobilaze prijavljivanje svih prihoda i rashoda, što su pokazali i godišnji finansijski izvještaji, saopćio je TIBiH.