Političke partije u Crnoj Gori prihodovale su prošle godine 9,2 miliona eura, dok su njihovi rashodi bili veći za skoro 370 hiljada, saopšteno je iz Agencija za sprječavanje korupcije (ASK), javlja Anadolu Agency (AA).

Politički subjekti bili su dužni da podnesu završni račun i konsolidovani finansijski izvještaj za poresku godinu Poreskoj upravi, Državnoj revizorskoj instituciji (DRI) i ASK-u, najkasnije do 31. marta. 

Iz ASK-a su kazali da su predmetne izvještaje dostavila 54 politička subjekta u zakonom propisanom roku, od kojih je 49 izvještaje predalo Agenciji. 

"Politički subjekti u izvještajima prijavili ukupan godišnji prihod od 9,2 miliona EURA, rashod od 9,57 miliona i dugovanja od 2,15 miliona eura", saopštili su iz Agencije. 

Kako su naveli, 84 odsto prihoda prikupljeno je iz budžetska sredstva. 

Odredbama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Agencija kontroliše finansiranja političkih subjekata i nadzor nad sprovođenjem tog zakona, a DRI će izvršiti reviziju godišnjih konsolidovanih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi deset hiljada eura. 

"Agencija je konstatovala da je potrebno što skorije izmijeniti obrazac koji propisuje formu godišnjih izvještaja, kako bi se dodatno unaprijedio i standardizovao način izvještavanja političkih subjekata", navodi se u saopštenju. 

Iz Agencije su podsjetili da je, u cilju daljeg unapređenja transparentnosti finansiranja političkih subjekata, ta institucija uradila Analizu regulatornog okvira za finansiranje političkih subjekata i izbornih kampanja, kojom je definisano 46 preporuka za unaprjeđenje zakonskog okvira u ovoj oblasti.