- Ostaje sve po starom, odnosno, naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva - rečeno nam je u Vladi FBiH. 

Samira Demirović, direktorica Ureda za informisanje Vlade FBiH nam je pojasnila da se danas Vlada FBiH nije izjašnjavala o prijedlozima kantona za skraćenje policijskog sata od 23 do pet ujutro, jer oni nisu ni upućeni prema Vladi FBiH. Ukazuje da se Vlada FBiH očitovala prema mjerama koje je donio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Krizni štab je zadužen da, prije isteka sedmodnevnog novog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te prema Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

- Krizni štab FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem, kliničkim centrima u FBiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štaba kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama policije - saopćeno je iz Ureda za informisanje Vlade FBiH.

U samoj informaciji je, uz ostalo, konstatovano da je, iako se primijeti blagi pad broja novozaraženih, epidemiološka situacija u FBiH veoma ozbiljna i pogoršava se iz dana u dan, uz tendenciju daljnjeg pogoršanja, te zahtijeva adekvatno djelovanje. Naročito je zabrinjavajuća je u Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i Bosansko-podrinjskom kantonu.

Predložene mjere su preventivnog karaktera, te su i dalje najmanje restriktivne u evropskom regionu. One trebaju biti produžene, jer garantuju održavanje privrednih aktivnosti, dok bi popuštanje mjera u ovom trenutku prestavljalo visoki rizik za ponovnu povećanu transmisiju virusa, a samim tim i uvođenje restriktivnijih mjera, što bi dodatno otežalo funcionisanje normalnog života i privrede.