Vlada TK danas je usvojila prijedlog izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima Tuzlanskog kantona, što rezultira uspostavu Uprave policije i MUP-a kao posebnih stavki u kantonalnom budžetu. Izmjene na kojima insistira OHR imaju za cilj da policija ne zavisi od Ministarstva, koje više ne bi trebalo kontrolirati novac kojim se finansira policija.

Načelnik Ureda direktora Uprave policije Denis Fejzić pojasnio je danas da su izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima donesene s ciljem primjene člana 6 zakona, koji propisuje da je Uprava policije samostalna budžetska jedinica u okviru MUP-a.

- Pored operativne nezavisnosti, policija treba dobiti i finansijsku samostalnost, a u skladu s tim je napravljena i reorganizacija osnovnih organizacionih jedinica UP. Riječ je, prije svega, o radnim jedinicama, koje će vršiti finansijske i materijalne poslove, koje sada postoje samo u sastavu Ministarstva - kaže Fejzić.

Izmjena zakona podrazumijevaju da ministra u odsutnosti, pored sekretara, mogu mijenjati i drugi službenici, koje on ovlasti.

- Vlada je imenovala Komisiju za provedbu diobnog bilansa između MUP-a i Uprave policije. Doneseno je i uputstvo o vođenju diobnog bilansa, a ostalo je još da se donese odluka o diobnom bilansu. Zbog toga su nam bile potrebne i izmjene zakona, koje smo donijeli danas, da bi imali dvije organizacione jedinice u Upravi policije - rekao je danas ministar unutrašnjih poslova TK Husein Topčagić.

Uprava policije i MUP već su finansijski odvojeni u Bosansko-podrinjskom, Sarajevskom i Unsko-sanskom kantonu, a Tuzlanski će, prema riječima ministra, ipak sačekati usvajanje budžeta za narednu godinu.

- Nakon usvajanja budžeta za 2019. godinu imat ćemo dvije zasebne budžetske jedinice - jednu za MUP, a drugu za Upravu policije. S obzirom da je izborna godina, ne očekujem da će budžet biti usvojen do kraja ove godine, ali krajnji rok je 31. mart naredne godine - dodao je Topčagić.

Zakon o unutrašnjim poslovima TK, donesen 2010. godine, predvidio je finasijsko odvajanje MUP-a i Uprave policije, ali taj posao će uprkos insisitiranju OHR-a, naslijediti i četvrta Vlada TK, jer ga ova aktuelna neće završiti. Policija u TK ostaje pod finansijskom kontrolom Vlade Mirsada Kukića.