Akciju je MUP KS proveo od 5:30 sati do 9 sati uz asistenciju Službe za poslove sa strancima BiH. Učestvovalo je 340 policajaca i 13 službenika Službe za poslove sa strancima BiH.

Planske aktivnosti provedene su po naredbi za pretresanje koju je izdao Općinski sud u Sarajevu, i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštava Kantona Sarajevo.

Prilikom pretresa objekta koji koriste migranti u kampu Blažuj zatečeno je oko 3.000 migranata, koji su pregledani i pretrešeni u skladu sa naredbom za pretresanje i propisanim policijskim ovlastima. Policajci su među njima tražili "sigurnosno interesantne osobe" kao i predmete koji se mogu dovesti vezu sa izvršenjem krivičnih djela.

Pronađenih 17 migranata za koje su postojali podaci da su počinioci krivičnih djela premješteno je u Imigracioni centar Službe za poslove sa strancima, nakon čega će biti ispitani, te će im biti izrečene mjere protjerivanaja u zemlje porijekla.

U blizini objekata koji su pretresani pronađeni su odbačeni predmeti koji su pogodni za nanošenje tjelesnih povreda (drvene poluge, metalne poluge, odvijači, makaze, skalpeli, kuhinjski noževi i sl.), a koji se dovode u vezu sa nedavnim napadom na policijske službenike, potvrdio je glasnogovornik sarajevske policije Mirza Hadžiabdić.