U odgovoru na pitanje zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Bilsene Šahman o načinu postupanja prema takvim osobama navedeno je također da je od januara do kraja jula Kantonalnom tužilaštvu KS podneseno osam izvještaja protiv vlasnika opasnih životinja, zbog postojanja osnova sumnje da su opasne životinje povrijedile drugu osobu.

- Od 1. januara do 31. jula 2020. godine evidentirano je 26 događaja u kojima su napušteni psi, psi lutalice, povrijedile drugu osobu, a o kojima su po mjesnoj nadležnosti upoznate općine radi preduzimanja mjera i radnji iz svoje nadležnosti. Uprava policije MUP-a KS u skladu sa važećom pravnom regulativom, preduzima represivne mjere prema vlasnicima pasa koji postupaju suprotno odredbama važećih propisa - navedeno je to u odgovoru na pitanje zastupnice Šahman.

Mirza Hadžiabdić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova za Faktor je kazao da policija po pozivu dolazi na mjesto gdje je prijavljen vlasnik sa psom bez povoca ili brnjice te ukoliko "utvrdi ima li prekršajne odgovornosti i ukoliko ima elemenata, protiv vlasnika psa, piše prekršajni nalog".

U skladu sa krivičnim zakonom FBiH u članu 327 navedeno je da "ko pse ili druge opasne životinje izvodi na javna mjesta bez propisane brnjice ili druge odgovarajuće zaštite i bez izravnog čuvanja i time izazove opasnost za život ili tijelo ili imovinu, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci":

Zakon o javnom redu i miru KS predviđa novčanu kaznu od 500 do 1.500 KM osobama koje bez nadzora ili zaštitnih sredstava drže i vode opasne životinje, koje drugog mogu prestrašiti ili povrijediti ili za osobe koje na javnom mjestu zlostavljaju životinje, odnosno na drugi način sa njima surovo postupaju.