Između ostalog, dodaje se u saopćenju, izmjenama i dopunama se pruža mogućnost policijskim službenicima da primjenom policijskih ovlaštenja u zakonskim okvirima upotrijebe i sprej sa nadražujućom materijom (suzavac op.a.), kao i sredstava za nasilno otvaranje vrata, ukoliko se procijeni da se sa istom može ostvariti zakoniti cilj.

Također osnažuju se profesionalni standardi i radna disciplina policije kako bi se policija dodatno ojačala stručnim kadrovima. Usklađuje se sistem prijema policijskih službenika sa Bolonjskim sistemom studiranja te se uz skraćivanje rokova i ubrzanje cjelokupne procedure, dodatno povećava transparentnost postupka prijema policijskih službenika u radni odnos. Uz navedeno Zakon o policijskim službenicima TK se usklađuje sa Uredbom o jedinstvenoj uniformi u FBiH.