Više od 30 dana raskopana je ulica Derviša Numića u sarajevskom naselju Grbavica zbog čega se stvaraju saobraćajne gužve, a pješacima je gotovo onemogućeno kretanje ovom ulicom.

Iz Vodovoda i kanalizacije kazali su nam da će oni svoj dio posla uskoro završiti, a onda slijedi asfaltiranje ulice.

- U ulici Derviša Numića, ekipe KJKP Vodovoda i kanalizacije položila je oko 270 metara vodovodne cijevi, profila DN 150 milimetara, a radove finansira Općina Novo Sarajevo.

Planirano je da ViK izvodi radove na rekonstrukciji cjevovoda do 10. oktobra 2018. godine, nakon čega će u radove ući i firma Euroasfalt.  

Trenutno se izvode radovi na ispiranju i dezinfekciji cjevovoda. Nakon što Služba za sanitarni nadzor i kontrolu kvaliteta vode izvrši analizu uzoraka vode te uzorak bude ispravan, pristupit će se radovima na prebacivanju priključaka - pojasnili su iz Vodovoda i kanalizacije.

Radove na dovođenju saobraćajnice u prvobitno stanje finansira Direkcija za puteve, a izvođač radova je firma Euroasfalt.