Sporazum o sufinansiranju izgradnje sale za tjelesni odgoj u Srednjoškolskom centru "Nedžad Ibrišimović" u Ilijašu, kao i obavljanju stručnog nadzora nad izgradnjom, potpisao je danas ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović sa općinskim načelnikom Akifom Fazlićem i direktorom Zavoda za izgradnju KS Mirzom Hulusićem.

Kako je precizirano, za izgradnju školske sale Vlada Kantona Sarajevo je, putem resornog ministarstva, osigurala 500.000 KM iz budžeta za ovu godinu, dok će Općina Ilijaš osigurati nedostajuća sredstva za realizaciju projekta nakon provedene procedure javne nabavke i potpisivanja ugovora sa odabranim izvođačem radova, saopćeno je iz Pres-službe KS. 

- Ovo je jedan u nizu infrastrukturnih projekata na objektima škola u Kantonu Sarajevo koji će se realizirati zahvaljujući značajnim sredstvima koje je osigurala Vlada KS kroz kapitalne investicije. Izgrađene su mnoge nove škole, sanirani brojni školski objekti kroz projekt energetske efikasnosti, a radimo i na tome da se promijeni infrastruktura sportskih sala u školama koje su značajano ili djelomično devastirane i koje je neophodno prilagoditi novim standardima i normativima -  naglasio je ministar Kazazović. 

Prema riječima načelnika Fazlića, uz sredstva koja je osigurala Vlada KS, Općina će uložiti dodatnih oko 250.000 KM za realizaciju navedenog projekta.

- Pripreme za gradnju su u toku i nadamo se da će kraja ove školske godine dvorana biti izgrađena -  istakao je načelnik Fazlić.

Naglasio je da se u ovoj lokalnoj zajednici trenutno izvode četiri infrastrukturna projekta na obrazovnim ustanovama kojima se nastoje osigurati bolji uvjeti za učenike. Riječ je o projektima energetske efikasnosti na tri objekta škola kao i izgradnji fiskulturne sale u OŠ "Hašim Spahić".

Stručni nadzor nad izvođenjem radova izgradnje fiskulturne sale u SC "Nedžad Ibrišimović" vršit će Zavod za izgradnju KS koji će, prema riječima direktora Hulusića, također asistirati u pripremi projektne dokumentacije, navodi se u saopćenju.