Ovo je potvrđeno za Faktor iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Istaknuto je da se kršenje zakona mora procesuirati.

- Očekujem da u skladu sa duhom vladavine prava budu procesuirani i ostali koji ne poštuju odluke sudskih organa - kratko je kazao i general Senad Mašović, načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Neki mediji su objavili da je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine u skladu s nadležnostima definisanim Zakonom o odbrani BiH pokrenulo postupak utvrđivanja činjenica u vezi sa prisustvom pripadnika Ministarstva i Oružanih snaga BiH na obilježavanju 9. januara.

Tu su bili prisutni zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić, zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OSBiH Gojko Knežević, komandant Operativne komande OSBiH general major Radovan Ilić, kao i tri brigadira, dva generala te komandira Šeste brigade u Banjaluci, te Milorad Krajšumović, komandant 3. Pješadijskog puka (RS), i brigadir Zoran Dunović, zamjenik komandanta Komande podrške Oružanih snaga BiH za operacije.