Inicijativu za pokretanje postupka opoziva potpisali su odbornici SDS-a, DNS-a, SNS-a, NDP-a, Naroda i pravde, US-a, PDP-a i Pokreta za Višegrad te je zvanično dostavili predsjedniku Skupštine općine Višegrad Muameru Sofoviću (NIP).

U pismenom obrazloženju naveli su niz razloga za pokretanje opoziva Đurevića, uz tvrdnje da on u dosadašnjem mandatu svoju dužnost nije obavljao u skladu sa zakonskim propisima, već nesavjesno i neodgovorno, te da je duže od godinu dana vršio opstrukciju i blokadu rada skupštine.

Između ostalog navode da je opoziv pokrenut zbog nepridržavanja i neosiguravanja odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi, Zakona o budžetskom sistemu RS-a, Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave te akata o radu skupštine.

Inicijativa bi trebala biti razmatrana na sjednici SO Višegrad u prvoj polovini maja.