Na sjednici Općinskog vijeća Stolac, održanoj 20. marta, na prijedlog načelnika jednoglasno je usvojena Odluka o pokretanju inicijative za proglašenje općine Stolac gradom.

Pravni temelj za donošenje odluke je član 5. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH u kojem stoji: "Izuzetno od uvjeta iz st. 1. i 2. ovog člana, gradom se može proglasiti općina od posebnog povijesnog i kulturnog značaja" što Stolac zasigurno i jeste, saopćila je Općina.

- Stolac je prostor s najdužom i najraskošnijom historijom gradskog života u Bosni i Hercegovini, a spada u malu grupu balkanskih prostora na kojima su sačuvana materijalna svjedočenja o urbanim oblicima života kroz period dug više od 3.500 godina, koliko su stari posljednji poznati nalazi ilirskog grada Daorsona - saopćili su.

Općina Stolac, kako dodaju, ima čak 49 kulturnih dobara sa statusom nacionalnog spomenika BiH. Od toga broja 19 je na privremenoj listi nacionalnih spomenika a 30 dobara ima odluku o proglašenju nacionalnim spomenikom BiH. Stolac je, navode, upisan i na Tentativnu listu svjetske baštine UNESCO-a, a dvije nekropole stećaka Radimlja i Boljuni su upisane na Listu UNESCO-a kao zaštićena baština svijeta. Osim nekropola Radimlja i Boljuni od posebne kulturne i historijske važnosti su i: Stari grad Stolac, helenistički grad Daorson, pećina Badanj, kompleks Begovina, Grob Moshe Danona.

Od kulturnih manifestacija koje se održavaju na području općine Stolac mogu se izdvojiti: Stolačka tarča, Slovo Gorčina, Stolačko kulturno proljeće, Smart Fest, Sajam Hercegovački plodovi Mediterana, Ilindan – Dan općine Stolac.

- Donošenje Odluke Općinskog vijeća Stolac o pokretanju postupka za proglašenjem gradom predstavlja prvi korak u proceduri uspostave Grada Stoca. Budući da se grad može proglasiti samo federalnim zakonom, načelnik općine Stjepan Bošković je uputio dopis zajedno sa Odlukom o proglašenju i svom potrebnom dokumentacijom prema Parlamentu i Vladi Federacije da utvrde prijedlog i donesu Zakon o gradu Stocu. Promjena statusa Općine u status Grada kao jedinicu lokalne samouprave, znači ojačati njen društveni, politički kao i privredni utjecaj - saopćeno je.

Status grada, dodali su, omogućava direktnu mogućnost pristupa evropskim fondovima, jačanje partnerskog odnosa prema drugim gradovima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Status grada daje i određene prednosti prilikom kandidiranja projekata prema međunarodnim donatorima.