Akcija "Storidž" se sprovodi pod nadzorom Tužilaštva BiH.

Pretresi su izvršeni na tri lokacije, a na jednoj od njih pronađeno je nekoliko stotina kilograma skanka.