Olupina leži na dubini od približno 200 metara, a pretpostavlja se da je avion oboren tokom ratnih dejstava 1944. godine. Ovaj tip aviona mogao je nositi bombe ukupne težine veće i od dvije tone.