Ova izložba prati jedan dan u životu devetogodišnjeg dječaka Abasa. Abas je sa svojim roditeljima putovao dvije godine prije nego što je iz Iraka došao do kampa u Bihaća.

Dječak sada živi u prihvatnom centru Borići u Bihaću, gdje je krenuo u prvi razred osnovne škole, ali stekao i prijatelje...