Riječ je o kreditnom zaduženju kod Evropske investicijske banke (EIB).

U prvoj inicijativi radi se o osiguranju dodatnog novca za realizaciju projekta izgradnje dionice Ponirak - Vraca, u iznosu do 7,5 miliona eura. Kako je obrazloženo, sa EIB-om je dogovoreno da se tehnički opis i finansijska struktura ugovora o finansiranju ove dionice dopune pridruživanjem podataka koji se odnose na susjednu dionicu tunel Zenica - Donja Gračanica.

U međuvremenu je došlo do izmjena projektnog rješenja i izmjene građevinske dozvole, te je dužina dionice Ponirak - Vraca, odnosno tunela Zenica, povećana i iznosi 3,4 km (lijeva tunelska cijev), odnosno 3,5 km (desna). Novi tehnički opis projekta trebao bi obuhvatiti autocestu u dužini od 6,2 km između Ponirka i Donje Gračanice u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine.

Druga inicijativa odnosi se na kreditno zaduženje kod EIB-a za izgradnju poddionice autoceste Ivan - Ovčari, u iznosu od 162 miliona eura. Ukupna dužina dionice iznosi 10,075 kilometara, a počinje odmah iza portala tunela Ivan. Poddionicu sačinjavaju mostovi i tuneli (12 mostova u dužini ukupno 3,6 kilometara i šest tunela ukupne dužine 3,6 kilometara), te prolazi kroz naselja Vrbljani, Badanj, Gajevo Bradina i Zukići, a završava privremenim spojem na magistralnu cestu M17 u Ovčarima.

Vlada je danas prihvatila informacije o ovim kreditima kao osnovama za vođenje pregovora, te zadužila federalna ministarstva finansija, te prometa i komunikacija, kao i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, da u timove za pregovore imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačne odluka o zaduženjima bit će donesene po okončanju pregovora sa EIB-om, a krajnji dužnik po ovim kreditima su Autoceste FBiH.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenih sporazuma o kreditu između BiH i EIB-a, a današnje zaključke će dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure.