VEZANI TEKST - Zastupnici pitaju: Zašto je poskupjela registracija vozila, otkud Konakoviću podaci o prisluškivanju

Donošenje ovog zakona predloženo je po skraćenoj proceduri usvajanja, radi produženja roka kojim se propisuje važenje i korištenje certifikata kao platežnog sredstva za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Federalno ministarstvo finansija smatra da bi istekom zakonskog roka (30. juna 2023. godine), svim osobama kojima se po okončanju procedure za povrat stanova dodijeli stan ili koja ostvare povrat stanova po osnovu stanarskog prava, bila uskračena mogućnost otkupa za certifikate u skladu sa članom '12. stav (3) navedenog zakona, s obzirom da je dostavljena Inicijativa Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za produženje roka narednih godinu dana za otkup stanova u certifikatima.

Osnovanost navedene izmjene utvrđena je članom 18. stav (3) navedenog zakona, gdje je već ostavljena mogućnost da se rok za kupovinu stanova na kojima postoji stanarsko pravo može produžavati zavisno od promjena propisa iz oblasti restitucije.

Jednoglasno je prihvaćen i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, a potrebnu većinu dobio je i Nacrt Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, koji će biti upućen u javnu raspravu.