Razlog za donošenje ove odluke je potreba za planskim upravljanjem, korištenjem zemljišta i zaštite prostora Federacije BiH, kao naročito vrijednog i ograničenog dobra, što trenutno nije slučaj.

Neplanska gradnja, interesi nižih nivoa vlasti 

U obrazloženju Federalnog ministarstvo prostornog uređenja, a na osnovu dostavljenog izvještaja JP Međunarodni aerodrom Sarajevo, navodi se da su neplanska gradnja oko aerodroma, sukob nadležnosti i suprotni interesi nižih nivoa vlasti i lokalnih zajednica, doprinijeli da aerodrom djelimično ne ispunjava uvjete propisane domaćom i međunarodnom regulativom, što je dovelo u pitanje recertifikaciju aerodroma od Direkcije za civilnu avijaciju (BiH-BHDCA), kao i nadzor nadležnih međunarodnih institucija.

To se prije svega odnosi na propisanu najmanju širinu osnovne staze za instrumentalni prilaz (precizni i neprecizni) od 140 metara, sa svake strane uzdužne središnje osovine uzletno-sletne staze.

Također, navedeno je da nekontrolisana i neplanska gradnja u zoni aerodroma dovodi do smanjenjenja upotrebljivosti aerodroma i onemogućava njegov dalji razvoj i uvođenje novih tehnologija.

Ovi nedostaci su konstatovani u izvještaju stručnog tima Direkcije za civilnu avijaciju.

Stoga je neophodno planski zaštititi područje van perimetarske ograde aerodroma od neplanske gradnje s ciljem buduće eksproprijacije nekretnina u površinama koje nisu već obuhvaćene propisanom obaveznom širinom osnovne uzletno-sletne staze.

Omogućiti planski razvoj aerodroma 

Donošenjem ove odluke stvorit će se predpostavke za izradu Prostornog plana Medunarodni aerodrom Sarajevo, kojim će se omogućiti planski razvoj ovog aerodroma, a što je ne samo interes Federacije, već i države Bosne i Hercegovine i svih nižih nivoa vlasti kantona i opština.

Uz ostalo, ovim prostornim planom treba se definisati prostor međunarodnog aerodroma koji je u nadležnosti Federacije BiH i prostori koji ostaju u nadležnosti kantona i opština.